OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Công nghệ 7 Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi


Cùng HOC247 tìm hiểu về vai trò và quá trình phát triển của ngành chăn nuôi  như thế nào mới đáp ứng đủ nhu cầu thị trường hiện nay thông qua nội dung bài 30 Công nghệ 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung dưới đây!

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Vai trò của chăn nuôi

 • Cung cấp thực phẩm.
 • Cung cấp sức kéo.
 • Cung cấp phân bón cho ngành nông nghiệp và nguyên liệu cho ngành sản xuất khác.
 • Phục vụ lao động, vui chơi, giải trí.

Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế

Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế

1.2. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta

- Nhiệm vụ ngành chăn nuôi

Nhiệm vụ phát triên chăn nuôi

Nhiệm vụ phát triên chăn nuôi  

 • Phát triển chăn nuôi toàn diện: đa dạng về vật nuôi và quy mô chăn nuôi.
 • Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
 • Tăng cường đầu từ cho nghiên cứu và quản lí.

Đa dạng quy mô sản xuất

Đa dạng quy mô sản xuất

Thức ăn hôn hợp

Thức ăn hỗn hợp

- Mục tiêu ngành chăn nuôi: Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi (sạch, nhiều nạc…) cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Câu 1: Nêu vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế?

Gợi ý trả lời

- Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế gồm:

 • Cung cấp phương tiện di chuyển, sức kéo
 • Cung cấp lương thực, thực phẩm
 • Sản xuất vắc-xin

Câu 2: Có mấy nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta?

Gợi ý trả lời

- Các nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta bao gồm:

 • Phát triển chăn nuôi toàn diện.
 • Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
 • Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý.
ADSENSE

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi.
 • Rèn luyện kĩ năng quan sát, tư duy lôgic, quan sát phân tích sơ đồ, bảng biểu.
 • Nhận thức được tầm quan trọng của chăn nuôi trong đời sống và sản xuất.
MGID
ON