OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải là mục đích hoạt động của Quốc tế thứ nhất?

  • A. 
   Truyền bá học thuyết Mác trong giai cấp công nhân
  • B. 
   Chống những tư tưởng lệnh lạc trong nội bộ
  • C. 
   Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng
  • D. 
   Chỉ đạo việc thành lập các chính đảng của công nhân các nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22089

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF