OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là

  • A. 
   Quân Phổ bại trận
  • B. 
   Quân Pháp thua, Napôlêông III phải đầu hàng Phổ
  • C. 
   Pháp – Phổ kí hiệp định đình chiến
  • D. 
   Nhân dân Pari nổi dậy đòi lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22093

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON