OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?

  • A. 
   Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng
  • B. 
   Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận
  • C. 
   Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân
  • D. 
   Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22087

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF