OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?

  • A. 
   Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nước
  • B. 
   Ngăn cản nước Đức thống nhất
  • C. 
   Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức
  • D. 
   Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22092

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON