OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:

  • A. 
   Chưa có thành phần cốt giao
  • B. 
   Thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng
  • C. 
   Thành phần cốt giao ít hơn chất khoáng
  • D. 
   Chưa có thành phần khoáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì hàm lượng chất cốt giao nhiều hơn chất khoáng.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF