OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Tế bào không thể sống sót nếu thiếu thành phần nào? 

  • A. 
   Nhân
  • B. 
   Lưới nội chất
  • C. 
   Protein 
  • D. 
   Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các thành phần trên đảm bảo cho tế bào hoạt động, sinh trưởng và sinh sản bình thường.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF