OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mô biểu bì có đặc điểm chung là:

  • A. 
   Xếp xít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan
  • B. 
    Liên kết các tế bào nằm rải rác trong cơ thể
  • C. 
   Có khả năng co dãn tạo nên sự vận động.
  • D. 
   Tiếp nhận kích thích và xử lý thông tin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mô biểu bì có đặc điểm chung là các tế bào xếp xít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF