OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành phần của tế bào động vật bao gồm: 

  • A. 
   Màng sinh chất, lục lạp, ribôxôm, bộ máy Gôngi, lưới nội chất, nhân
  • B. 
   Thành tế bào, màng sinh chất, ti thể, bộ máy Gôngi, lưới nội chất, nhân
  • C. 
   Màng sinh chất, chất tế bào, ti thể, bộ máy Gôngi, lưới nội chất, nhân 
  • D. 
   Thành tế bào, không bào lớn, ti thể, ribôxôm, lưới nội chất, nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tế bào động vật không có lục lạp và thành tế bào.

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF