RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xác định a,b để hàm số \(y = \frac{{a - x}}{{x + b}}\) có đồ thị như hình vẽ:

  • A. 
   a=2; b=1
  • B. 
   a=1; b=2
  • C. 
   a=-1; b=2
  • D. 
   a=-2; b=-1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồ thị hàm số đi qua các điểm (0;2) và (2;0) nên ta có:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\frac{{a - 2}}{{2 + b}} = 0}\\ {\frac{a}{b} = 2} \end{array} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 2\\ b = 1 \end{array} \right.} \right.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 1310

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA