OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc mở hệ thống các lớp là trách nhiệm của ai

  • A. 
   Nhà trường
  • B. 
   Nhà nước
  • C. 
   Gia đình
  • D. 
   Cá nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việc mở hệ thống các lớp là trách nhiệm của Nhà nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 15327

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF