OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công bằng trong giáo dục được thể hiện ở nội dung nào sau đây ?

  • A. 
   Học sinh dân tộc Tày được đi học.
  • B. 
   40 tuổi vẫn được đi học.
  • C. 
   Nam và nữ đều được đi học như nhau.
  • D. 
   Cả A, B, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công bằng trong giáo dục được thể hiện ở nội dung:

  + Học sinh dân tộc Tày được đi học.

  + 40 tuổi vẫn được đi học.

  + Nam và nữ đều được đi học như nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 138007

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON