OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trẻ em ở độ tuổi nào thì bắt buộc hoàn thành chương trình Tiểu học

  • A. 
   6 đến 15 tuổi
  • B. 
   7 đến 15 tuổi
  • C. 
   6 đến 14 tuổi
  • D. 
   7 đến 14 tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi thì bắt buộc hoàn thành chương trình Tiểu học.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 15326

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON