OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong hệ thống giáo dục nước ta bậc nào là bậc nền tảng? 

  • A. 
   Tiểu học
  • B. 
   Trung học sơ sở
  • C. 
   Mầm non
  • D. 
   Trung học phổ thông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong hệ thống giáo dục nước ta bậc Tiểu học là bậc nền tảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 15324

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF