OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về quyền học tập?

  • A. 
   Luật giáo dục và đào tạo.
  • B. 
   Luật trẻ em.
  • C. 
   Luật giáo dục nghề nghiệp.
  • D. 
   Luật giáo dục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Văn bản quy phạm pháp luật Luật giáo dục quy định cụ thể về quyền học tập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 138005

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON