OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm?

  • A. 
   Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên
  • B. 
   Giáo dục tại chức và giáo dục từ xa.
  • C. 
   Giáo dục chính quy và giáo dục tại chức.
  • D. 
   Giáo dục từ xa và giáo dục thường xuyên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 138006

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON