RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Vì sao nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào?

  • A. 
   Vì một lượng CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khi đi ra khỏi phổi.
  • B. 
   Vì một lượng CO2 được dồn về phổi từ các cơ quan khác trong cơ thể.
  • C. 
   Vì một lượng CO2 còn lưu trữ trong phế nang.
  • D. 
   Vì một lượng CO2 thải ra trong hô hấp tế bào của phổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì một lượng CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khi đi ra khỏi phổi nên nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12089

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA