RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao động vật có phổi không hô hấp dưới nước được?

  • A. 
   Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được.
  • B. 
   Vì phổi không hấp thu được O2 trong nước.
  • C. 
   Vì phổi không thải được CO2 trong nước.
  • D. 
   Vì cấu tạo phổi không phù hợp với việc hô hấp trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên động vật có phổi không hô hấp được dưới nước.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12090

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA