RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực 

  • A. 
   Cao, tốc độ máu chảy nhanh
  • B. 
   Thấp, tốc độ máu chảy chậm
  • C. 
   Thấp, tốc độ máu chảy nhanh 
  • D. 
   Cao, tốc độ máu chạy chậm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122740

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA