RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng 

  • A. 
   Vận chuyển chất dinh dưỡng
  • B. 
   Vận chuyển các sản phẩm bài tiết
  • C. 
   Tham gia quá trình vận chuyển khí trong hô hấp 
  • D. 
   Vận chuyển chất dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122742

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA