ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

  • A. 
   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
  • B. 
   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
  • C. 
   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
  • D. 
   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh là đặc điểm của máu chảy trong hệ tuần hoàn kín.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12091

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA