RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là 

  • A. 
   Tim → Động mạch→ tĩnh mạch→ mao mạch→ tim
  • B. 
   Tim → động mạch→ mao mạch→ tĩnh mạch→ tim
  • C. 
   Tim → mao mạch→ động mạch→ tĩnh mạch→ tim 
  • D. 
   Tim → động mạch→ mao mạch→ động mạch→ tim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122741

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA