YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

  • A. 
   Đa số động vật thân mềm và chân khớp.
  • B. 
   Các loài cá sụn và cá xương.
  • C. 
   Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp.
  • D. 
   Động vật đơn bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm và chân khớp.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12088

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA