YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

  • A. 
   Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.
  • B. 
   Qua thành mao mạch.
  • C. 
   Qua thành động mạch và mao mạch.
  • D. 
   Qua thành động mạch và tĩnh mạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12087

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA