OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Uran tự nhiên gồm 3 đồng vị chính là  \(U_{238}\)  có khối lượng nguyên tử 238,0508u ( chiếm 99,27%), \(U_{235}\)  có khối lượng nguyên tử 235,0439u ( chiếm 0,72%), \(U_{234}\) có khối lượng nguyên tử 234,0409u ( chiếm 0,01%). Tính khối lượng trung bình

  • A. 
   238,0887 u.
  • B. 
   238,0587 u. 
  • C. 
   237,0287 u
  • D. 
   238,0287 u.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  \(m=\frac{99,27}{100}.238,0887+\frac{0,72}{100}.235,0439+\frac{0,01}{100}.234,0409= 238,0287 (u).\)

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 3544

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON