OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biết tốc độ anh sáng trong chân không 300000km/s. Năng lượng toàn phần của một vật có khối lượng nghỉ 1g đang chuyển động với tốc độ 0,866c là  bao nhiêu?

  • A. 
   \(18.10^{13}J\)
  • B. 
   \(18.10^{14}J\)
  • C. 
   \(14.10^{13}J\)
  • D. 
   \(16.10^{12}J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:  Năng lượng toàn phần của vật có khối lượng m đang chuyển động:

  \(E=m.c^2=\frac{m_0.c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}=\frac{10^{-3}.(3.10^8)^2}{\sqrt{1-(\frac{0,866c}{c})^{2}}} =18.10^{13}J\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 3547

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON