RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ứng dụng của hiđro chủ yếu dựa vào tính chất  

  • A. 
   Nhẹ
  • B. 
   Tính khử
  • C. 
   Chất khí 
  • D. 
   Nhẹ, tính khử, cháy tỏa nhiều nhiệt 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ứng dụng của hiđro chủ yếu dựa vào tính nhẹ, tính khử, cháy tỏa nhiều nhiệt...

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12919

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA