ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hóa chất điều để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm là:  

  • A. 
   HNO3
  • B. 
   Cu 
  • C. 
   Axit: HCl, H2SO4, Kim loại: Mg, Al, Zn, Fe…
  • D. 
   Axit: HNO3, H2SO4; Kim loại: Cu, Mg, Al, Zn, Fe…

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong phòng thí nghiệm để điều chế H2 thì người ta cho các kim loại như Al, Mg, Zn, Fe tác dụng với dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12920

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA