ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp nào? 

  • A. 
   đẩy axit 
  • B. 
   đẩy nước
  • C. 
   đẩy không khí 
  • D. 
   Đẩy nước hoặc đẩy không khí. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước hoặc đẩy không khí

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12921

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA