ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhờ tính chất nào mà khí hiđro có thể tác dụng được với một số oxit kim loại ở nhiệt độ thích hợp:

  • A. 
   Tính khử
  • B. 
   Tính oxi hóa
  • C. 
   Nhẹ
  • D. 
   Tác dụng với O2  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khí hidro có tính khử nên có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thích hợp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12917

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA