YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Từ 60 kg FeS2  sản xuất được bao nhiêu kg H2SO4 theo sơ đồ sau:

  • A. 
   98 kg
  • B. 
   49 kg
  • C. 
   48 kg
  • D. 
   96 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  số mol FeS2 = 60/120 = 0,5 (mol)

  Bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh ta có:

  FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

  0,5 →                                       1 (mol)

  Khối lượng axit sản xuất được là: m = n. M = 1. 98 = 98 (kg)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7471

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA