YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Để nhận biết gốc sunfat (= SO4) người ta dùng muối nào sau đây ?

  • A. 
   BaCl2
  • B. 
   NaCl.
  • C. 
   CaCl2
  • D. 
   MgCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gốc =SO4 trong phân tử H2SO4 kết hợp với nguyên tố Bari trong phân tử BaCl2 tạo thành kết tủa BaSO4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7468

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA