YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí:

  • A. 
   CO2
  • B. 
   SO2.
  • C. 
   SO3
  • D. 
   H2S

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cu + 2H2SO4 (đ,n) CuSO4 + SO2 + 2H2O

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7466

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA