YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Pha dung dịch chứa 1 g NaOH với dung dịch chứa 1 g HCl sau phản ứng thu được dung dịch có môi trường:

  • A. 
   Axit
  • B. 
   Bazơ
  • C. 
   trung tính
  • D. 
   không xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  phương trình phản ứng: NaOH + HCl → NaCl + H2O

  Số mol NaOH = 1/40 = 0,025 (mol)

  Số mol HCl = 1/ 36,5 = 0,027 (mol)

  Số mol HCl > Số mol NaOH nên môi trường sau phản ứng là môi trường axit

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7469

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA