RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây? 

  • A. 
   Có giá trị O
  • B. 
   Có giá trị nhỏ.
  • C. 
   Có giá trị lớn.
  • D. 
   Có giá trị lớn nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị lớn nhất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41491

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA