RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng dây nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm và có đường kính tiết diện là d1=0,8mm để quấn một biến trở có điện trở lớn nhất là 20Ω. Tính độ dài l1 của đoạn dây nicrom cần dùng để quấn biến trở nói trên.
   

  • A. 
   91,3cm
  • B. 
   9,13 m
  • C. 
   913mm
  • D. 
   913cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tiết diện của dây nicrom:

  \(\begin{array}{l}
  S = \frac{{\pi {d^2}}}{4} = \frac{{3,14 \times {{\left( {0,8} \right)}^2}}}{4}\\
   = 0,5024m{m^2} = 0,{5024.10^{ - 6}}{m^2}
  \end{array}\)

  Chiều dài của dây nicrom :

  \(\begin{array}{l} l = \frac{{R \times S}}{\rho } = \frac{{20 \times 0,{{5024.10}^{ - 6}}}}{{1,{{1.10}^{ - 6}}}}\\ = 9,13m = 913cm \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41490

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA