RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Câu phát biểu nào dưới đây về biến trở là không đúng?

  • A. 
   Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số.
  • B. 
   Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện.
  • C. 
   Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.
  • D. 
   Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để đổi chiều dòng điện trong mạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

  là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6035

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA