RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộn dây của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim Nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6Ω.m, có tiết diện đều là 0,60mm2 và gồm 500 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4cm. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở là 67V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là bao nhiêu?

  • A. 
   1,5A
  • B. 
   1,6A
  • C. 
   1,2A
  • D. 
   2,4A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện trở lớn nhất của biến trở là:

  \(\begin{array}{l}
  {R_{{\rm{max}}}} = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{{N\pi d}}{S}\\
   = 0,{4.10^{ - 6}} \times \frac{{500 \times 3,14 \times 0,04}}{{0,{{6.10}^{ - 6}}}}\\
   = 41,9\Omega 
  \end{array}\)

  Biến trở chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là:

  \(\begin{array}{l}
  {I_{\max }} = \frac{{{U_{\max }}}}{{{R_{\max }}}}\\
   = \frac{{67}}{{41,9}} = 1,6A
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41486

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA