RANDOM
RANDOM
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

  • A. 
   3 khối
  • B. 
   4 khối
  • C. 
   5 khối
  • D. 
   6 khối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có 5 khối.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12185

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA