RANDOM
RANDOM
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  Nếu mắc ngược Điôt trong mạch chỉnh lưu nửa chu kì thì mạch:

  • A. 
   Không hoạt động.     
  • B. 
   Cháy điôt.        
  • C. 
   Hoạt động bình thường.        
  • D. 
   Cháy máy biến áp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án  C

  • Hoạt động bình thường.        

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12186

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA