RANDOM
RANDOM
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng tối thiểu bao nhiêu điôt?

  • A. 
   Một điôt
  • B. 
   Hai điôt
  • C. 
   Ba điôt
  • D. 
   Bốn điôt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng tối thiểu 4 điôt

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12184

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA