RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mạch chỉnh lưu cầu dùng bao nhiêu đi-ốt?

  • A. 
   1 điốt.
  • B. 
   2 điốt.
  • C. 
   3 điốt.
  • D. 
   4 điốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Trong mạch chỉnh lưu cầu có 4 điot

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12774

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA