RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến áp nguồn trong mạch nguồn chỉnh lưu cầu có đặc điểm:

  • A. 
   Biến áp nguồn phải là máy tăng áp
  • B. 
   Biến áp nguồn phải là máy hạ áp
  • C. 
   Biến áp nguồn không yêu cầu đặc biệt.
  • D. 
   Cả 3 câu A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Biến áp nguồn không yêu cầu đặc biệt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12776

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA