RANDOM
RANDOM
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Nếu có một điot bị đánh thủng hoặc mắc ngược trong mạch chỉnh lưu cầu thì mạch sẽ :

  • A. 
    bị ngắn mạch 
  • B. 
   làm cháy cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.
  • C. 
   cả A và B
  • D. 
   tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Nếu có một điot bị đánh thủng hoặc mắc ngược trong mạch chỉnh lưu cầu thì bị ngắn mạch, làm cháy cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12772

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Nếu có một điot bị đánh thủng hoặc mắc ngược trong mạch chỉnh lưu cầu thì mạch sẽ :
 • Trong mạch chỉnh lưu cầu điện áp U2 ở nửa chu kì dương
 • Trong mạch chỉnh lưu cầu dùng bao nhiêu đi-ốt?
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Biến áp nguồn trong mạch nguồn chỉnh lưu cầu có đặc điểm:
YOMEDIA