ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, tư bản Pháp đã lợi dụng việc làm nào để chuẩn bị tiến hành xâm lược Việt Nam

  • A. 
   Buôn bán, trao đổi hàng hóa
  • B. 
   Truyền bá đạo Thiên Chúa
  • C. 
   Đầu tư kinh doanh, buôn bán tại Việt Nam
  • D. 
   Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, tư bản Pháp đã lợi dụng việc làm nào để chuẩn bị tiến hành xâm lược Việt Nam

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22113

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA