ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào là cơ bản kiến công, thương nghiệp nước ta đình đốn ở thế kỉ XIX?

  • A. 
   Thợ thủ công, thương nhân bỏ nghề vì thuế khóa nặng nề
  • B. 
   Nhà nước nắm độc quyền về công thương nghiệp
  • C. 
   Bị thương nhân nước ngoài cạnh tranh gay gắt
  • D. 
   Thiếu nguyên vật liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhà nước nắm độc quyền về công thương nghiệp là nguyên nhân cơ bản kiến công, thương nghiệp nước ta đình đốn ở thế kỉ XIX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22110

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA