RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1857, Napôlêông III lập ra Hội đồng Nam Kì, tiếp đó cho sứ thần tới Huế đòi “tự do buôn bán và truyền đạo”, tăng viện cho hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương. Những hành động đó chứng tỏ điều gì?

  • A. 
   Pháp muốn đầu tư, hợp tác kinh tế với Việt Nam
  • B. 
   Pháp chuẩn bị xâm lược Việt Nam
  • C. 
   Việt Nam là đối tác tiềm năng của Pháp
  • D. 
   Pháp không quan tâm đến Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1857, Napôlêông III lập ra Hội đồng Nam Kì, tiếp đó cho sứ thần tới Huế đòi “tự do buôn bán và truyền đạo”, tăng viện cho hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương. Những hành động đó chứng tỏ Pháp chuẩn bị xâm lược Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22116

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA