ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là

  • A. 
   Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị
  • B. 

    Có một nền chính trị độc lập
  • C. 
   Đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa
  • D. 
   Có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.

  Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22108

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA