RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giữa thế kỉ XIX, Pháp ráo riết ìm cách đánh chiếm Việt Nam để

  • A. 
   Biến Việt Nam thành bàn đạp xâm lược Quảng Châu (Trung Quốc)
  • B. 
   Tranh giành ảnh hưởng với Anh tại châu Á
  • C. 
   Loại bỏ sự ảnh hưởng của triều đình Mãn Thanh ở Việt Nam
  • D. 
   Biến Việt Nam thành căn cứ để tiến công thuộc địa của Anh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giữa thế kỉ XIX, Pháp ráo riết ìm cách đánh chiếm Việt Nam để tranh giành ảnh hưởng với Anh tại châu Á

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22115

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA