RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn thực chất là

  • A. 
   Nghiêm cấm các hoạt động buôn bán
  • B. 
   Nghiêm cấm các thương nhân buôn bán hàng hóa với người nước ngoài
  • C. 
   Không giao thương với thương nhân phương Tây
  • D. 
   Cấm người nước ngoài đến buôn bán tại Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn thực chất là không giao thương với thương nhân phương Tây

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22111

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA